PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
DR.JURJA ŽERJAVIĆA ZLATAR

pučko otvoreno učilište pučko otvoreno učilište
 

Događaji koji slijede:
  • Nema događaja u najavi!

Kontakt:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DR. JURJA ŽERAVIĆA ZLATAR

49250 ZLATAR

Park hrvatske mladeži 2

Tel.: 049 466 823

Fax: 049 466 703

uciliste.zlatar@hi.htnet.hr

uciliste@poudjzz.hr

Otvoren natječaj za Zbor malih pjesnika Zlatar 2015.
utorak, 10.02.2015.

Otvoren je natječaj za 46. Zbor malih pjesnika koji će se održati u Zlataru u sklopu tradicionalne rujanske manifestacije "Dani kajkavske riječi" . Natječaj je otvoren do 25.  travnja 2015., a cjeloviti tekst natječaja možete pogledati u nastavku: 

NATJEČAJ

 

za sudjelovanje na ZBORU MALIH PJESNIKA, 46. festivalu dječje kajkavske poezije, u okviru programa kulturnih priredbi «Dani kajkavske riječi» u Zlataru.

 

I.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju učenici osnovnih škola s područja Republike Hrvatske. U obzir za natječaj dolaze isključivo pjesme napisane KAJKAVSKIM DIJALEKTOM koje nisu javno izvođene ili objavljene u listovima i publikacijama, osim u školskom tisku i dječjim listovima.

II.

Natječaj je anoniman. Jedan učenik može poslati najviše pet pjesama. Na svakom radu treba naznačiti koji razred pohađa autor, te šifru autora koja se sastoji od jedne riječi i jednog broja. Tako označene radove treba prepisati na računalu i dostaviti organizatoru na e-mail adresu: uciliste.zlatar@hi.htnet.hr

Svi radovi jedne škole mogu biti prepisani u jednom dokumentu jedan iza drugog.

Osim toga, radove treba dostaviti organizatoru i poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića, 49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, Za natječaj - ZBOR MALIH PJESNIKA. Poštanska pošiljka treba sadržavati:

  1. Radove prepisane na računalu i isprintane u 5 primjeraka.
  2. Jednu zatvorenu kuvertu koja sadrži popis svih poslanih radova sa šiframa i rješenjem šifri (naziv rada – šifra – ime i prezime autora – razred – voditelj – broj telefona voditelja).  Na popisu treba navesti i podatke o školi (naziv škole, adresa, broj telefona i faxa  i e-mail škole).

Rok za dostavu radova u oba oblika je 25.04.2015. godine.

III.

Sve pjesme koje udovoljavaju natječajnim uvjetima i stignu u natječajnom roku, predat će se Prosudbenoj komisiji, imenovanoj od organizatora, koja će izabrati do pedeset pjesama koje će se izvoditi na Zboru malih pjesnika. Kuverte sa šiframa otvorit će se nakon odluke Prosudbene komisije.

IV.

Preporuča se učenicima da na natječaj šalju tekstove s najviše 30 stihova radi lakšeg uklapanja u izvedbeni program i uglazbljenja. Organizator pridržava pravo da pjesme uglazbi za Festival dječje kajkavske popevke ili drugu glazbenu manifestaciju, bez posebne naknade autorima, a eventualne promjene teksta izvršit će se u dogovoru sa skladateljem. Na Zboru malih pjesnika pjesme se interpretiraju u izvornom tekstu.

V.

Organizator će obavijestiti sve škole čiji su učenici autori odabranih pjesama, o mjestu i vremenu održavanja Zbora malih pjesnika. Autori čije su pjesme odabrane obvezni su  prisustvovati Zboru malih pjesnika na kojem, u pravilu, osobno govore svoje stihove.

VI.

Svi autori pjesama koje će biti izvedene na Zboru malih pjesnika dobivaju jednakovrijedne nagrade pokrovitelja, a autoru najbolje pjesme i najuspješnijem voditelju organizator dodjeljuje kristalno zvonce Zbora malih pjesnika, dok se najuspješnijoj školi dodjeljuje Plaketa Zbora malih pjesnika. Odluku o dobitnicima navedenih priznanja donosi Prosudbena komisija. Organizator i pokrovitelj zadržavaju pravo dodijeliti nagrade i u drugim kategorijama, ovisno o karakteristikama  prispjelih radova.

VII.

Organizator pridržava isključivo pravo da putem hrvatske i inozemne radiodifuzije i TV mreže prenosi dio ili čitav Zbor, kao i da snima javne izvedbe za emitiranje na radiju ili TV, s neograničenim pravom iskorištavanja snimke, bez posebne naknade autorima- učenicima. Organizator također pridržava pravo objavljivati radove u tiskanim materijalima manifestacije «Dani kajkavske riječi», u drugom tisku i publikacijama bez posebne naknade autorima-učenicima. Navedena su prava prostorno i vremenski neograničena i organizator ih može neograničeno dalje osnivati za treće osobe.

VIII.

Odazivom na ovaj natječaj autori – učenici prihvaćaju sva prava i obveze koje iz njega proizlaze. 
Naši sponzori:
bregi
Manifestaciju
DANI KAJKAVSKE RIJEČI 2018. podržali su:

GENERALNI POKROVITELJI:
Hrvatski sabor
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Krapinsko zagorska županija

POKROVITELJ DJEČJIH PRIREDBI:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

REALIZACIJU PROGRAMA OMOGUĆUJU:

Županijske ceste
Zagrebačke županije d.o.o.

AUTOŠKOLA „RALLY“ d.o.o., Zlatar
VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO Zlatar
Foto studio „MARTA“, Zlatar
ATELIER VARGA, Zlatar
MESNICA I TRGOVINA SUMPOR
ZLATNI LAMPAŠ, Zlatar

Udruženje obrtnika Zlatar
Udruga žena u Zlataru
Cvjećarnica „TRAG PRIRODE“, Zlatar
Udruga vinara „PAJDAŠ“, Zlatar